چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است...

نویسنده: شیما امیری
11 مرداد 93 ساعت 11:28
چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است...

امام صادق(ع)

بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها چه اینکه چنین دعایی مستجاب است.


امام باقر(ع)

همین که شب جمعه فرارسید خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: آیا دعاکننده‌ای هست که جوابش دهم. آیا درخواست کننده‌ای هست که عطا کنم او را، آیا استغفار کننده‌ای هست که بیامرزم او را. آیا توبه کننده‌ای هست که توبه‌اش را بپذیرم.


پیامبر اکرم(ع)

بهترین وقت دعا سحرگاهان است.


امام صادق(ع)

دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب سنت و دستوری است واجب و مسلم همراه طلوع و غروب آفتاب.


پیامبر اکرم(ع)

به درستی که در شب ساعتی است که هر دعای بنده مستجاب است و آن مابین نیمه‌شب تا ثلث (سوم) باقیمانده شب.گفتم: شب خاصی است از شبها یا هر شب است. فرمود: هر شب.


امام صادق (ع)

سه وقت است که دعا در آن اوقات مستجاب است.

1ـ بعد از نماز واجب

2ـ هنگام آمدن باران ؛

3ـ هنگام ظاهر شدن آیه و نشانو معجزه ای از طرف خدا برای بندگان خود.

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است... نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: دعا ، حدیث ، زمان دعا کردن ، مستجاب ، مستجاب شدن دعا ، حدیث امامان ، حدیث پیامبران ،