هدیه شگفت انگیز زن سعودی به همسرش

نویسنده: زهرا خانی
18 مهر 93 ساعت 16:09
هدیه شگفت انگیز زن سعودی به همسرش
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮﺩﯼ |ﺍﻟﻤﺮﺻﺪ| ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺯﻥ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺸﺎﻥ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﯿﺰ ﺁﺭﺍﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ: |ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﺎﺷﺪ! ﻭﻟﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﻭﻣﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯽ.|
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره هدیه شگفت انگیز زن سعودی به همسرش نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: زن ، همسر ، شوهر ، محبت آمیز ، هدیه ، ماشین ، سالگرد ،