سرعت نور

نویسنده: مینا خلیقی
21 آبان 93 ساعت 18:43
سرعت نور
همانطور که میدانید سرعت برابر است فاصله تقسیم بر زمان. اگر بخواهیم سرعت نور را محاسبه کنیم باید فاصله طی شده توسط نور را تقسیم بر مدت زمان حرکت نور کنیم. طبق اعلامیه آزمایشگاه ملی فیزیک بریتانیا سرعت نور 299792.459 و طبق اعلامیه انجمن ملی استاندارد آمریکا سرعت نور 299792.457 کیلومتر برثانیه است.


سوره سجده: یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ - کار را از آسمان تا زمین سامان میدهد، سپس در روزیکه مقدار آن هزارسال است چنانکه میشمارید به سوی او بالا میرود.


روزیکه مقدار آن هزارسال است. هرسال دوازده ماه است. روزیکه 12000 ماه است. طول مسیر سفر ماه در طی یک ماه ضربدر 12000 میشود 25831348035.086 کیلومتر (فاصله). همچنین هر روز 23 ساعت و 56 دقیقه و 4.0906 ثانیه است. بعبارتی هر روز برابر 86164.0906 ثانیه است (زمان). تعجب نکنید! حال اگر این فاصله را تقسیم بر این زمان کنیم، سرعت نور میشود: 299792.49 کیلومتر بر ثانیه.

امتیاز دهی به مقاله



 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره سرعت نور نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (1)
ترتیب
حجی اسماعیل آسیبی کد: 120

نامفهوم بود.معلوم نشد عدد فاصله از چه عددی ضرب در 12000حاصل شد

پاسخ
1393/9/4
ans_result_120
کلمات کلیدی: سرعت ، نور ، قرآن ، سوره ، زمان ، معجزه ، سجده