اقدامات ضروری در زمان آتش سوزی خودرو و انسان

نویسنده: آمنه بایپور
24 مرداد 94 ساعت 22:44
اقدامات ضروری در زمان آتش سوزی خودرو و انسان

اقدامات اضطراری در هنگام بروز حریق خودرو


—        اگر سیم کشی خودرو آتش گرفت سر باطری رابرداریم وبه کمک خاموش کننده، پارچه ی ضخیم یا شن و  ماسه آن را خاموش کنیم .


—        اگر کاپوت داغ شده و از آتش سوزی حتی چند ثانیه گذشته است نبایدکاپوت را بالابزنیم چون ممکن است دچار سوختگی سر وصورت شویم .از زیرموتور آتش را با خاموش کننده هدف  قرار دهیم واگر موفق  نشدیم و آتش سوزی ادامه داشت خودرو را به حال خود رهاکرده وخودرا به خطر نیاندازیم .زیرا احتمال انفجار وجود دارد .آتش نشانی را با تلفن 125 باخبر  میکنیم.


—        اگر موتور خودرو آتش  سوزی گرفت آن را خاموش کرده کاپوت را بااحتیاط بالامی زنیم وبه کمک خاموش کننده آن را خاموش میکنیم.


—        در حوادث اتومبیل که ممکن است بنزین به خارج ریخته شده باشد فورا از اتومبیل دور شویم .


اقدامات لازم در خصوص مقابله با اتش سوزی انسان


—        ..از دویدن مصدوم جلوگیری به عمل اوریم او را متوقف سازیم.دویدن موجب تشدید آتش سوزی می شود .


—        پارچه ضخبمی مانند پتو، لحاف، پالتو با هر وسیله مشابه دیگر بر روی مصدوم بیاندازیم و به هر طریق که ممکن است او را روی زمین بخوابانید .


—        مصدوم را از درون پارچه بغلطانیم تا آتش خاموش شود


—        کوشش کنیم مصدوم شعله ها  را استنشاق نکند. چون خواباندن روی زمین وعوض شدن جهت شعله ها به این امر کمک می کند. ولی ابتدا قسمت های زیر گلو واطراف سر را به کمک پارچه خاموش نماید.


—        هرگز آب روی انسانی که آتش گرفته نریزیم  زیرا باعث تشدید صدمات بعدی می شود .


—        اگر خودمان دچارآتش سوزی شدیم باید دست چپ را روی شانه راست و دست راست راروی شانه چپ قرار دهیم و روی زمین خوابیده وبغلطیم تا آتش خاموش شود .


اقدامات ضروری در زمان آتش سوزی خودرو و انسان
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره اقدامات ضروری در زمان آتش سوزی خودرو و انسان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: آتش سوزی ، انسان ، خودرو ، باطری ، کاپوت ، پتو ، گلو ، آب