ایران سی ان

ارزیابی تامین کنندگان

نویسنده: حسین هوشمند
10 اسفند 94 ساعت 18:15
ارزیابی تامین کنندگان
از دیر باز ارزیابی تامین کنندگان یکی از سخت ترین جنبه های یک خرید موفق در تمامی صنایع بوده است. آنچه که به هنگام بررسی یک منبع خرید و یا تامین کننده باعث ترجیح آن به دیگری میشود نمره و امتیازی است که آن تامین کننده نسبت به دیگران خواهد داشت.
در صنایع مختلف اعم از قطعه سازی، ماشین سازی، غذایی، داروسازی و غیره تقریبا اساس و پایه تشخیص یکی هستند یعنی آنکه نیاز است تا عده ای کارشناس نسبت به بررسی شرایط و توانمندیهای تامین کننده به استناد ملاک ها و معیارهای از پیش تعریف شده اقدام نمایند و نسبت به امتیاز دهی به آنها تصمیم گیری نمایند. این هم از جنبه فنی و هم از جنبه غیرفنی مطرح خواهد شد. در اکثر صنایع ریسک خرید به خود خریدار برمی گردد و این بیشتر شامل محصولاتی میشود که جنبه حیاتی در زندگی مردم ندارد.
اما در صنایعی شبیه غذایی و دارویی موضوع با سایر صنایع تفاوت میکند. محصول این قبیل صنایع دقیقا با جان و سلامتی مردم سر و کار دارد.
در این صنایع آنچه که بسیار اهمیت دارد - جدا از نقط نظر شخص و یا شرکت خریدار - نقطه نظر وزارت بهداشت و درمان راجع به آن شرکت سازنده میباشد. بنابراین در اینجا لازم است تا به طور مشخص کارخانه سازنده، توسط کارشناسان وزارت بهداشت بازدید شده و نسبت به آن اظهار نظر گردد.
لذا در این خصوص طی یک شیوه مشخص که آن را GMP مینامند به بررسی و ارزیابی شرکت سازنده میپردازند و پس از اخذ نمونه برداری مستقیم از روی خط تولید نسبت به تست آن نمونه ها تحت استانداردهای BP و USP میپردازند. رعایت این استانداردهای بین المللی از مهمترین بخشها و قسمت های این ارزیابی میباشد. نکته مهم این است که این شیوه فقط در خصوص موارد فنی تولید و رعایت استانداردهای و اجبارهای مربوطه در تولید کاربرد دارد اما از نظر غیر فنی موضوع به شرکت خریدار - و نه وزارت بهداشت - برمیگردد. تمامی مسئولیتهای تحویل به موقع و نیز قیمت و سایر موارد غیر فنی مربوطه به شرکت خریدار برمیگردد. اینچنین است که گروهی که جهت بازدید به محل شرکت سازنده مراجعه مینمایند ترکیبی از کارشناسان وزارت بهداشت و نمایندگان بازرانی و فنی شرکت خریدار میباشد
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ارزیابی تامین کنندگان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: استاندارد ، قطعه سازی ، روشنایی ، داروسازی ، ارزیابی تامین کنندگان ، بازدید ، ریسک