نشانه حوریان بهشتی

نویسنده: مهدی آقازاده
4 آذر 95 ساعت 11:57
نشانه حوریان بهشتی
حوریان به دختران جوان باکره و سفید و بسیار زیبا و سیاه چشم گفته می شود. این دختران دارای چشمانی درشت و گشاده همانند آهوی مستان می باشند و آدمی را به سوی خویش می کشانند. این چشمان درشت و گشاده که دورش را حلقه ای بسیار روشن از سفیدی فرا گرفته است، جاذبه بسیاری دارد و آدمی را محو خویش می سازد. از این رو شخص، پیش از دیدن بخش های دیگر بدن وی، محو چشم هایش می‌شود. لذا این زنان بهشتی و زیبا را به چشم ایشان نام گذاری کرده‌اند که بر دیگر اندام های این دختران غلبه و چیرگی دارد. این دختران دارای پستانهای بسیار زیبا که گرد و تازه رسیده و کمی برآمده اند می باشند.
قرآن:(برای پرهیزگاران)،دخترانی بسیار جوان و هم سنّ و سال و جامهایی لبریز و پیاپی از شراب طهور.(سوره نبأ، آیه 33)
بهشتیان همسرانی از حورالعین(سیاه چشم و بسیار زیبا)دارندهمچون مروارید درصدف پنهان. اینهاپاداشی است که دربرابر اعمال که انجام می دادند.(سوره واقعه آیه 22)

نزد بهشتیان همسرانی زیباچشم است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند، گویی (از لطافت و سفیدی) همچون تخم مرغهایی هستند که (در زیر بال و پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هرگز آنرا لمس نکرده است ونزدیکی نکرده است) (سوره صافات،آیه 48)

این زنان بهشتی که هرگز عادت ماهانه نمی شوند زنانی هستند که به متقین داده می شوند. (دخان آیه 15 تا 45 و طور آیه 71 تا 02)

این دختران در سفیدی و درخشندگی هم چون تخم شترمرغ زیر پر می باشند. (صافات آیات 84 و 94 و نیز مجمع البیان ج 7 و 8 ص 296)

دختری که در صفا و طراوت و شادابی همانند مروارید نهفته در صدف هستند (واقعه آیات 22 و 32) و در جذابیت و زیبایی چون یاقوت و مرجان می باشند. (الرحمن آیه 65 و 85)

حوریان بهشتی دارای اخلاق و سیرتی نیکو هستند (الرحمن آیات07و 27) و صورت زیبا و اخلاق نیک ایشان به گونه ای است که جن و انس از هم نشینی ایشان خسته نمی شوند (همان)

همه حوریان بهشتی دارای بدن های سفید و دلربایی هستند (صافات آیات 84و 94 و نیز دخان آیه45و طور آیه04 و واقعه آیه22) با این همه حوری های بهشتی دوشیزه همیشگی هستند و این دوشیزه بودن هرگز زایل نمی شود.(الرحمن آیه65 و نیز27و 47و واقعه آیات43 تا 63)

زنان حوری بهشتی، زنان پاک دامن و عفیف و با حیا هستند، از این رو همواره در خیام های خویش پنهان و مستور هستند و دیگران آنان را نمی بینند.(الرحمن آیه65و 27و 47)

این زنان، نورس و نار پستان هستند و شماری از ایشان همسر یک مرد بهشتی می‌شوند.ازاین رو در آیه11«کواعب اترابا»از دختران نورسیده همسن و سال سخن گفته شده است.(نبا آیه33)

اوج زیبایی حوریان درچشمان افسون گر آنان است لذا خداوند ایشان را به زیبایی چشمانشان ستوده و نامگذاری کرده است. (صافات آیه84 و 94 و آیات دیگر)

خماری در چشمان ایشان به گونه ای است که مردان را به سوی خویش می کشاند و چون آهن ربا مجذوب خود می‌سازد و این در حالی است که از نگاه بیگانگان مصون هستند و تنها برای شوهران خویش عشوه و دلربایی می کنند. (الرحمن آیه65) این دختران شیفته شوهران خود هستند و تنها به او دلبسته هستند.(آیه65 سوره الرحمن و نیز 43 تا 73 سوره واقعه)طنازی و عشوه گری کار ایشان است و دمی از این هنر دست برنمی‌دارند و چنان دلبری و دلربایی می‌کنند که شوهرانشان را دور خویش چون پروانه نگه می‌دارند و آرامش خاصی به آنان می‌بخشند. (واقعه آیه43و 73)

با همه عشوه گری و طنازی و جذابیت های جنسی، زنانی عفیف و چشم پاک هستند و هرگز به بیگانه توجه نکرده و بدان نگاه نمی‌کنند(الرحمن آیه 65و 27 و 47 و نیز واقعه آیه 22و 32)

در کام دهی به همسرانشان یگانه دهر و یکتای عشق بازی هستند و در این میان گوی سبقت را از همه رقیبان عالم ربوده‌اند، از این رو همسران خود را به خیام خویش می‌کشند و کام دهی به همسران را دمی فرو نمی‌گذارند و همواره در جذب و جلب آنان تلاش می‌کنند. (الرحمن آیه27)

پیامبراکرم(ص):

انسانهای بهشتی به چیزی جز نکاح اشتها ندارند و از آن لذت می‌برند.(کتاب لثالی، ص 503)

بهترین چیزهایی که مردم در دنیاو آخرت از آنها لذّت می‌برند،لذت آمیزش و بهره برداری از زنان می‌باشد.(وسائل، جلد14،ص468)

(دربهشت)توان بدنی انسان درکامیابی اززنان به اندازه صدنفر می گردد.(کنزالعمال ص468)

حوری ازخیمه خودبیرون آیدو روی به تخت مؤمن بخرامدوچون به نزدمؤمن می آیدباپانصدسال ازسالهای دنیاهمدیگر رابوسه زنندکه برای هیچ کدامشان، خستگی وملال حاصل نمی گردد.

به هرمؤمنی هفتاد حوری و چهار زن از آدمیان می دهند که ساعتی با حوریّ صحبت می‌دارد و ساعتی با زن دنیا و ساعتی باخود خلوت می کند و بر کُرسیها تکیه زده‌اند و بایکدیگر صحبت می‌دارند. (بحارالانوار،ج 8، ص 157، ح 98)

بیشتر نهرهای بهشتی از نهر کوثر است که درکناره آن دختران نار پستان (مانندگیاه) می‌رویند.

در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرفش دختران باکره سفید روی و سفید پوش نشسته‌اند و مشغول تغنی (آواز خواندن) هستند. (بحارالانوار،ج۸،ص۱۹۶)

دوشیزگان باچنان صدایی می خوانندکه خلایق تاکنون چنین صدایی رانشنیده‌اندو این نعمت، بالاترین نعمات بهشتی است این دوشیزگان به تسبیح ذکرصفات الهی تغنی میکنند.(بحارص 127)انار میوه بهشتی

حضرت علی(ع):

هریک ازآن حوریان، هفتاد حلّه پوشیده اند و سفیدی ساق ایشان از زیر هفتاد حلّه معلوم است. از جماع با هر یک ازآن حوریان لذّت صد مرد را می یابد که هریک چهل سال خواهش مجامعت و آمیزش داشته باشند و برایشان میسّر نشده باشد. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

پس آن مؤمن با قوّت صد جوان با آن حوری جماع و آمیزش کند و یک آغوش با او هفتاد سال طول می کشد. مؤمن متحیّر می باشد که نظر به کدام اندام حوری بکند، بر روی او یا بر پشت او یا بر ساق او، بر هر اندام او که نگاه می کند از شدّت نور و صفا، روی خود را درآن مشاهده می نماید. پس دراین حال زن دیگری بر او مشرف میگردد که خوشروتر و خوشبویتر از اوّلی است. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

هیچ مؤمنی داخل بهشت نمی شود مگر آنکه خداوند غنیّ ، پانصد حوری به او عطا می‌فرماید که با هر حوری هفتاد غلام وهفتاد کنیز نیز می‌باشد که هریک مانند لؤلؤ منثور و لؤلؤ مکنون می‌باشند. (بحارالانوار،ج 8، ح 205)

امام صادق(ع):

اگر حوری از حوریان بهشتی بر اهل دنیا ظاهر شود و یک سر زلف او آشکار گردد تمام مردم دنیا (از شدت اشتیاق) می‌میرند

زنانِ بهشت حسد نمی برند و حائض نمی شوند و بدخویی نمی‌کنند.

منبع: http://medicalir.mihanblog.com

نشانه حوریان بهشتی
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره نشانه حوریان بهشتی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: حوری ، حوری بهشتی ، حورالعین ، زنان بهشتی ، همسران بهشتی ، بهشت ، بهشتی