شرایط شرکت در طرح اسقاط خودرو فرسوده در سامانه یکپارچه خودرو

نویسنده: ایران دانلود
21 اردیبهشت 02 ساعت 13:44
برای آشنایی با شرایط شرکت در طرح اسقاط خودرو فرسوده در سامانه یکپارچه خودرو جدول زیر را مطالعه نمایید. محدودیت ها و سن فرسودگی خودرو و زمان تحویل و ... بیان شده است
شرایط شرکت در طرح اسقاط خودرو فرسوده در سامانه یکپارچه خودرو

آدرس سایت جهت ثبت نام در اردیبهشت 1402

https://esalecar.ir

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره شرایط شرکت در طرح اسقاط خودرو فرسوده در سامانه یکپارچه خودرو نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب