پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی

پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی

فروشنده: جفت 6
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.6 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 38,000 تومان

معرفی محصول:

      پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی      پروژه کارشناسی مهندسی نرم افزار پردازش تصویر در هوش مصنوعی


موضوع  :پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی


این پروژه در قالب word وpdf  می باشد 

فایل pdf :آن 67 صفحه می باشد


شامل


فهرست:


چکیده:


فصل اول


مقدمه:


کاربردهای پردازش تصویر:


صنعت:


هواشناسی:


کشاورزی:


علوم نظامی و امنیتی:


نجوم و فضا نوردی:


پزشکی:


فناوریهای علمی:


باستان شناسی:


تبلیغات:


سینما:


اقتصاد:


روانشناسی:


زمین شناسی :


فصل دوم


پردازش تصویر


مرحله اول ( دریافت تصویر ورودی ):


مرحله دوم ( پیش پردازش تصویر ):

مرحله سوم ( پردازش تصویر ):


مرحله چهارم ( آنالیز تصویر ):


انواع پردازش تصویر:


مقادیر  پیکسلها:


دقت تصویر:.


روشهای پردازش تصاویر


بخش بندی سطح خاکستری ( Gray-Level Slicing )


عملیات مختلف بر روی تصاویر:


جمع دو تصویر:


مکمل کردن تصویر:


میانگین گیری از تصویر:


:(Image restoration)ترمیم تصویر


نواری شدن(باندی شدن):


خطوط از جا افتاده ( خطا در تصویر):


هیستوگرام تصویر:


بالا بردن دقت عکس:


ارتقای تصویر و عملگر کانولوشن:


تعدیل هیستوگرام:


افزایش تباین از طریق امتداد اعداد ( DN) پیکسلها:


فیلتر کردن تصویر:


اعمال فیلتر تصویر در MATLAB


ایجاد فیلتر دلخواه:


طراحی فیلتر:


طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی:


طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد:


طراحی فیلتر پایین گذر گوسی:


طراحی فیلتر لاپلاس:


طراحی فیلتر لاپلاس از روش حذف گوس:


طراحی فیلتر حرکت دهنده:


طراحی فیلتر تقویت لبه:


طراحی فیلتر لبه افقی و عمودی:


طراحی فیلتر افزایش دهنده شدت نور و لبهها:


فصل سوم


کاربردهای هیستوگرام در پردازش تصویر:


تاثیر تکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظر یابی عکسی:


استخراج نواحی شامل متن و تفکیک متن به حروف:


پیش پردازش تصویر:


فوکوس خودکـار دوربین های دیجیتالی:


تشخیص چهره:


تشخیص پلاک خودرو:

فصل چهارم


تشخیص پلاک خودرو:


تشخیص محل پلاک:


فیلتر گوسین:


پیدا کردن لبههای عمودی:


تحلیل هیستوگرام:


پیدا کردن محل کاندید پلاک:


سایش تصویر:


گسترش عمودی تصویر:


استخراج پلاک:


جداسازی کاراکترها:


شناسایی کاراکترها:


شبیه سازی:


فصل پنجم  نتیجه گیری:


مراجع:فهرست جداول و اشکال


جدول 1: مقایسه انواع تصویر بر اساس تعداد بیت


شکل 1: نحوه نگاشت مقادیر  پیکسله ی تصویر ورودی


شکل 2: نحوه نگاشت مقادیر پیکسله ی تصویر خروجی


شکل 5: نحوه پیاده سازی عملگر مکمل


شکل 6: نحوه پیاده سازی عملگر میانگین


شکل 7: تصویر  دانهه ی برنج


شکل 8: نمودار هیستوگرام  دانهه ی برنج


شکل 9: یک نمونه نمودار هیستوگرام


شکل 01: ماسک اعمال شده بر روی  پیکسله


شکل 21: تصویر خروجی پس از تعدیل هیستوگرام                          


 شکل 11: تصویر ورودی و هیستوگرام آن


شکل 31: عمل کشش خطی


شکل 41: پیکسل های تیز و آرام


شکل 51: تصویر با نویز فلفل نمکی


شکل 61: تصویر با اعمال فیلتر تیز کننده


جدول2: انواع فیلتر


شکل 71: فیلتر disk


شکل 81: فیلتر گوسی


شکل 91: فیلتر لاپلاس


شکل 12: فیلتر تقویت لبه prewitt


شکل 22: فیلتر تقویت لبه sobel


شکل 32: فیلتر افزایش دهنده شدت نور unsharp


شکل 42: نمونه ای از کاربرد ocr


شکل 52: مراحل تشخیص پلاک


شکل 62: تصویر سطح خاکستری ورودی


شکل 27:  (الف) ماسک عمودی سوبل، (ب) ماسک افقی سوبل


شکل 82: نتیجه عمل لبه یابی


شکل 92: نمودار هیستوگرام تصویر


شکل 03: تصویر کاندید به دست آمده از تصویر لبه


شکل 13: تصویر حاصل شده پس از حذف نواحی خارج از محدوده


شکل 23: تصویر حاصل شده پس از سایش و گسترش افقی


شکل 33: تصویر حاصل شده از پر کردن حفره های احتمالی


شکل 43: محل تقریبی پلاک  پر کردن حفره های احتمالی


شکل 53: تصویر حاصل شده پس از گسترش عمودی


شکل 63: پیدا شدن محل پلاک


شکل73: پلاک استخراج شده از کل62.52


شکل 83: هیستوگرام پلاک استخراج شده


شکل 93: کاراکترهای جداشده


پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی
پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی
پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی
محصول: پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی
تاریخ به روزرسانی: 1394/3/24
قیمت: 38,000 تومان
حجم فایل: 1.6 مگابایت
فروشنده: جفت 6
تلفن فروشنده: 09366617893
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: هوش مصنوعي ، هوش ، كامپيوتر ، پروژه ، پروژه كامپيوتر ، پردازش تصوير ، پروژه پردازش تصویر در هوش مصنوعی
پشتیبانی: جفت 6
09366617893
پشتیبانی
پشتیبانی