ایران سی ان
از یادگیری سازمانی تا یادگیری اجتماعی

از یادگیری سازمانی تا یادگیری اجتماعی

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.3 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 13,000 تومان

معرفی محصول:

مربوط به  علوم انسانی در زمینه یادگیری جوامع-سال چاپ 2012
مقاله انگلیسی 13 صفحه ای به صورت فایل پی دی اف همراه با ترجمه به صورت فایل ورود و پی دی اف

چکیده
هدف هدف کلی این مقاله: توسعه مفهوم "یادگیری سازمانی" تا "یادگیری اجتماعی"، مخصوصا در -
اجتماعات محروم است. شرح می دهد چگونه رهبران در یک اجتماع مهاجر میتوانند به تغییر مثبت سطوح
یادگیری شخصی، حرفهای، تیمی و اجتماعی از طریق فعالیت مشارکتی یادگیری و فعالیت تحقیقاتی نائل آیند.
و ویژگیهای کلیدی توسعه پایدار یک یادگیری اجتماعی را تعیین کنند.
طرح/روششناختی/ شیوه این مقاله روششناسی خلاق و ابتکاری از فعالیت مشارکتی یادگیری و –
فعالیت تحقیقاتی ) PALAR ) 4 و یک سیستم یادگیری جدید طراحی شده توسط دانشگاه جهانی یادگیری
مادام العمر (GULL) را با هم ترکیب کرده است.


یافتهها عدم درک فرهنگی در قسمتی از شعبات دولت در محرومیت اقتصادی اجتماعی جامعه مهاجر نقش - -
دارد، مثلا نرخ بیکاری و جرایم بالا، کم اموزی در آموزش، محرومیت از تحصیلات بالاتر. اجتماع ساموا یک گروه
مهاجر محروم در استرالیا است که به آنها کمک شده است تا به خودشان برای رسیدن به تغییر مثبت و کیفیت
یادگیری با مشارکت محققان دانشگاهی کمک کنند. استفاده از یک چارچوب توانمند طراحی شده توسط
5GULL اساسا برای کشورهای در حال توسعه یک سیستم موثر برای رسیدن به یادگیری سازمانی و شخصی در
جوامع محروم در استرالیا ثابت شده است.
مفاهیم عملی_ یافتهها در مدلهای مفهومی نشان دادهاند افزایش درک اصول کلیدی و پیشرفت در پروژه-
های یادگیری سازمانی برای توسعه پایدار یادگیری اجتماعی مشارکت دارد.
اصلیت/ارزش_ این یکی از اولین مقالات است که نتایج یادگیری را در جامعهای که سیستم GULL را بکار
میبرد ارزیابی و پیگیری میکند و در 04 کشور در حال توسعه با موفقیت بکار رفته است، اما هنوز به اندازه
کافی در کشورهای توسعه یافته سند سازی و محقق نشدهاند.
لغات کلیدی یادگیری اجتماعی، رشد اجتماعی، فعالیت یادگیری، یادگیری درازمدت، جامعه مهاجر ساموا، -
تغییر مثبت، گروههای محروم، تغییر سازمانی، یادگیری سازمانی، گروههای اجتماعی، استرالیا.


Purpose – This paper aims to: extend the concept of “The learning organization” to “The learning
community”, especially disadvantaged communities; demonstrate how leaders in a migrant
community can achieve positive change at the personal, professional, team and community
learning levels through participatory action learning and action research (PALAR); and identify the
key characteristics of a sustainable learning community.
Design/methodology/approach – The paper combines an innovative and creative methodology of
PALAR and a new learning system designed by the Global University for Lifelong Learning (GULL).
Findings – A lack of cultural understanding on the part of government agencies contributes to a
migrant community’s socio-economic disadvantage, e.g. high unemployment and crime rates,
underachievement in education, exclusion from higher education. The Samoan community is a
disadvantaged migrant group in Australia who were helped to help themselves to achieve positive
change and quality learning in partnership with university researchers. The use of an enabling
framework designed by GULL, mainly for developing countries, also proved to be an effective system
for achieving personal and organizational learning in a disadvantaged community in Australia.


Practical implications – The findings represented in the conceptual models enhance
understanding of the key principles and processes involved in an organizational learning project
for sustainable development of a learning community.
Originality/value – This is one of the first papers to evaluate and track the learning outcomes in a
community applying the GULL system that is used successfully in about 40 developing countries, but
has not yet been sufficiently researched and documented in a developed country.
Keywords Learning community, Community development, Action learning, Lifelong learning,
Samoan migrant community, Positive change, Disadvantaged groups, Organizational change,
Learning organizations, Social groups, Australia

از یادگیری سازمانی تا یادگیری اجتماعی
از یادگیری سازمانی تا یادگیری اجتماعی
محصول: از یادگیری سازمانی تا یادگیری اجتماعی
تاریخ به روزرسانی: 1395/8/25
قیمت: 13,000 تومان
حجم فایل: 1.3 مگابایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره از یادگیری سازمانی تا یادگیری اجتماعی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی ، مدیریت ، محرومیت ، یادگیری پایدار ، توسعه ، یاگیری جوامع ، یادگیری درازمدت ، جامعه مهاجر ساموا ، ، تغییر مثبت ، گروههای محروم ، تغییر سازمانی ، یادگیری سازمانی ، گروههای اجتماعی ، استرالیا
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی