روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط

روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.5 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 23,000 تومان

معرفی محصول:

این مقاله مربوط به رشته مدیریت و حسابداری می باشد . شامل 23 صفحه متن انگلیسی به صورت پی دی اف همراه با فایل ترجمه به صورت پی دی اف و ورد است. سال انتشار این مقاله 14 نوامبر 2014 است.

روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط
1.مقدمه
مقاله گستردهای درباره تعیین قیمتگذاری حسابرسان و تمایل حسابرسان به مسائل انتخاب متغیرهای مربوط
وجود دارد 2 . هرچند، بیشتر تحقیقات قبلی بر تعیین کننده سطح )حسابرسی مشتری(شرکت و مدارک بسیار
تجربی کمی درباره آیا نگرشهای فزاینده سطح شرکت، نگرشهای مدیریتی مشتری برای حسابرسان آموزنده
هستند متمرکز است. هدف این مطالعه بررسی روابط بین توانائی مدیریتی، یعنی توانائیشان در تغییر منابع
شرکتی به درآمد و هزینه حسابرسی و احتمال مسائل انتخاب متغیرهای مربوط است.
توضیح داده شده است( که اخیرا توسط دمرجیان III ما معیار توانائی مدیریتی )با جزئیات بیشتری در بخش
2102 ( توسعه یافته است را استفاده کردیم. ما یک رابطه منفی بین توانایی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب (
متغیرهای مربوط با دلایل زیر پیشبینی کردیم. ابتدا، توانائی مدیریتی خطر شکست شرکت مثل خطر متغیرهای
مربوط را کاهش میدهد. دوم، دمرجان و همکاران ) 2102 ( دریافتند که قابلیت بیشتر مدیران با درآمد بالاتر
مرتبط هستند. این عوامل پیشنهاد میکند که خطر تعهدات حسابرسان احتمالا توانائی مدیریتی را کاهش میدهد،
و هزینه حسابرسی کمتری پیشنهاد میکند.


THE RELATION BETWEEN MANAGERIAL ABILITY AND AUDIT FEES AND
GOING CONCERN OPINIONS
I. INTRODUCTION
There is an extensive literature on the determinants of audit pricing and the propensity of
auditors to issue going concern opinions (Simunic 1980; Hay et al. 2006; and Carson et al.
2013). However, much of prior research focuses on firm (audit client)-level determinants and
very little empirical evidence exists on whether incremental to firm-level attributes, managerial
attributes of the client are informative to auditors.1 The objective of this study is to examine the
relation between managerial ability, i.e., their ability in transforming corporate resources to
revenues, and audit fees and the likelihood of issuing a going concern opinion.
We use the managerial ability measure (described in greater detail in section III) recently
developed by Demerjian et al. (2012). We predict a negative relation between managerial ability
and audit fees and going concern for the following reasons. First, managerial ability mitigates
the risk of firm failure, including the risk of going concern. Second, Demerjian et al. (2013) find
that more capable managers are associated with higher earnings quality. These factors suggest
that auditor’s engagement risk is likely to be decreasing in managerial ability, suggesting lower
audit fees.2

روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط
روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط
محصول: روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط
تاریخ به روزرسانی: 1395/8/25
قیمت: 23,000 تومان
حجم فایل: 1.5 مگابایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره روابط بین توانائی مدیریت و هزینه حسابرسی و انتخاب متغیرهای مربوط نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: توانایی مدیریتی ، هزینه حسابرسی ، خطر تعهدات ، نگرانی جاری ، حسابداری ، مدیریت ، متغیرهای مربوط
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی