تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر

تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 244 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 8,000 تومان

معرفی محصول:


این مقاله شامل 4 صفحه پی دی اف است. که تاثیر اسید سالیسیلیک و و اسکوربیک را روی جوانه زنی گوجه فرنگی بررسی می کند و در سال 2012 به چاپ رسیده است.فایل ترجمه هم به صورت پی دی اف و  ورود ضمیمه است

تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی رویش و رشد گیاه در زمین‌های شور 


برای بهبود رویش بذر گوجه‌فرنگی در زمین‌های شور، تاثیر غلظت مختلف از اسید سالیسلیک (SA) (0.50,100, 150mg/L) اسید اسکوربیک(0.50,100 , 150 mg/l) (ASA) ، و پروکسی هیدروژن (HP) (0.40,80 , 120 µM ) بر جوانه زنی بذر مورد بررسی قرار گرفته است. محلول نمک 10 ds/m برای تاثیر تغییر میزان شوری بکار رفته است. نتایج نشان داد که رویش و رشد گیاه گوجه فرنگی شدیدا در شوری کاهش پیدا می‌کند. جوانه زنی بذرها با 150 ppm اسید اسکوربیک نه تنها درصد رویش را بهبود می‌دهد بلکه همچنین زمان رویش را به نسبت زمین‌های شور کاهش می‌دهند. رشد جوانه‌های بذر خیس شده با اسید سالسیلیک 150 ppm و اسید اسکوربیک 150ppm، طول ریشه و رویش شاخه از دانه‌های آزمایش شده یا بذرهای خیس نشده در زمین‌های شور بطور قابل توجه‌ای بیشتر بوده‌اند. حداکثر قدرت بذر در غلظت 150 mg/ L  اسید اسکوربیک و اسید سالیسیلیک دیده شده است. در این آزمایش، سطح بالای پروکسی هیدروژن قبل آزمایش باعث آسیب به رویش بذر و رشد جوانه می‌شود. نتیجه‌گیری شده است که بذرهای جوانه زنی به شدت تاثیر شوری را کاهش داده‌اند و بهترین کاهش شوری با بذرهای جوانه زنی 150 mg/L  اسید اسکوربیک بدست آمده‌اند.


لغات کلیدی: رویش، رشد جوانه، میزان شوری، بذر جوانه زنی.


مخفف‌ها: اسید سالسیلیک=SA، اسید اسکوربیک =ASA، معدل زمان رویش=MGT، پروکسی هیدروژن=HP.

Effect of Seed Priming of Tomato with Salicylic Acid, Ascorbic Acid and
Hydrogen Peroxideon Germination and Plantlet Growth in Saline
Conditions
Abstract
In order to improve the germination of tomato seeds in saline conditions, effect of seed
priming by various concentrations of salicylic acid (SA) (0, 50, 100and150mg/L), ascorbic
acid (ASA) (0, 50, 100and150mg/L) and hydrogen peroxide (HP) (0, 40, 80and120 μM) was
investigated. Saline solution of 10 dS/m was applied to impose salinity stress. The
results showed that germination and plantlet growth of tomato severely reduced by
salinity. Seeds primed with 150 ppm ascorbic acid not only improved germination
percent but also reduced germination time under saline conditions. Seedling growth
from primed seeds with 150 ppm salicylic acid and 150 ppm ascorbic acid had
significantly higher in length of root and shoot than other treated or non-primed seeds
under saline conditions. Maximum seed vigor was observed at concentrations of 150
mg/L ascorbic acid and salicylic acid. In this experiment, high levels of hydrogen
peroxide pretreatment causes damage to seed germination and plantlet growth. It is
concluded that seeds priming has reduced the severity of the effect of salinity and the
best alleviation of salinity was achieved by seed priming 150 mg/L ascorbic acid.
Keywords: Germination, plantlet growth, salinity, Seed priming
Abbreviations: Salicylic acid = SA, Ascorbic acid = ASA, Mean germination time = MGT,
Hydrogen peroxide = HP
تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر
تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر
محصول: تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر
تاریخ به روزرسانی: 1394/2/29
قیمت: 8,000 تومان
حجم فایل: 244 کیلوبایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تاثیر اسید سالسیلیک، اسید اسکوربیک و پروکسی هیدروژن بر جوانه زنی بذر نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: رویش ، رشد جوانه ، میزان شوری ، بذر جوانه زنی ، اسید سالیسیلیک ، گوجه فرنگی ، کشاورزی ، سبزیجات ، اصلاح نباتات
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی