تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها

تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 874 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 10,000 تومان

معرفی محصول:

دانلود اصل مقاله انگلیسی در 10 صفحه
دانلود ترجمه  فارسی به صورت فایل پی دی اف و وورد در 17 صفحه


تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها
ویکتور لوسالا علیتا 1
گروه مدیریت و بازاریابی
دانشگاه مسنو
مسنو،کنیا
آلفونس جی. ادوندو
گروه اقتصاد
دانشگاه مسنو
مسنو،کنیا
فردریک اونیانگو آلیا
گروه مدیریت و بازاریابی
دانشگاه منسو
منسو، کنیا
دکتر پاتریک بی. اجرا
گروه مدیریت و بازاریابی
دانشگاه مسنو
مسنو،کنیا
بیتریک ای. ابونگو
گروه مدیریت و بازاریابی
دانشگاه منسو
1 Victor Lusala Aliata
منسو، کنیا
اهیامبو ادرا 2
دانشگاه کویین لند، استرالیا و
دانشگاه علوم و تکنولوژی ماسینده مولیرو
کاکامگا کنیا -
چکیده
این مقاله ماهیت و تاثیر روابط بین استراتژی های تبلیغاتی بانک و عملکرداش را بررسی می کند و به دنبال
تعیین اهمیت استراتژی های تبلیغاتی در توصیف عملکرد بانک است. موقعیت این مطالعه در بانک ملی کنیا
بود. طرح تحقیق توصیفی تکنیک نمونه گیری اتفاقی ساده را بکار برد که از 88 درصد شعبات بانک انتخاب شد
که مدیران شان متعهد شده بودند از پرسشنامه استفاده کنند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار
SPSS تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل همبستگی برای تعیین ماهیت روابط بین استراتژی های تبلیغاتی
بانک و عملکرداش اجرا شده است در حالیکه تجزیه و تحلیل رگرسیون برای توضیح عملکرداش استفاده
می شود. روابط مثبتی پیدا شده است که بین مخارج استراتژی های تبلیغاتی و عملکرد بانک وجود دارد. ترکیب
هزینه های تبلیغاتی اصالتا تاثیر کمی روی عملکرد بانک دارد.
لغات کلیدی: استراتژی های تبلیغاتی، عملکرد بانک، کنیا
مقدمه
تبلیغات راه مستقیم تلا ش های سازمان برای عمومی شدن است و از طریق پنج رکن ترکیب تبلیغاتی اجرا
می شود که عبارت از تبلیغات، تبلیغ فروش، فروش حضوری، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم است 3 .
با اهمیت در حال رشد بخش مالی، فشارهای مدیریت بازاریابی موثرتر خدمات مالی افزایش پیدا کرده است.
صنعت بانکداری آمریکا در دهه 0881 و اوایل دهه 0881 معرفی شد مجموعه گسترده ای از تکنولوژی های
جدید سخت افزاری، نرم افزاری و تجهیزات ارتباط از راه دور 010111 دلار برای هر کارمند بخش تکنولوژی
اطلاعات در طول دهه 0881 صرف شد 4. معرفی دستگاه های خودپرداز (ATMs) و تکنولوژی جدید پردازش
واحد پشتیبانی به طرز چشمگیری هزینه های مرتبط با اداره و پردازنده های تراکنشات فردی را کاهش داده
2 Odhiambo Odera
3 Czinkota & Ronkainen, 2004
4 Keltner, 1995
است. با اقتصاد آزاد در افریقا، صنعت بانکداری بطور همزمان بهبود پیدا کرد. دولت به خیلی از بانک های بخش
خصوصی جواز داد و خیلی از موانع برداشته و مقررات اصلاح شد. بانک ها امور مالی خرد را به عنوان استراتژی
برای تعامل با تعداد زیادی آفریقایی به هم پیوند دادند که اکثریت با پشتیبانی دلار کاهش پیدا کرد. برخلاف
صعود ناگهانی که مشتریان بالقوه را جذب کرد، بانک ها در آفریقا به خوبی عمل کردند. در زیمبابوه، بانک ها به
بازدهی کل دارائی تقریب 00.1 درصد در سال 0112 و در قنا 001 درصد در مقایسه با بانک های آمریکا با
00.1 درصد رسیدند 5 .
صنعت بانکداری در کنیا با قانون شرکت های ) CAP 486 (، قانون بانکداری )فصل 88 .(، قانون بانک مرکزی
کنیا و راهنمای دقیق متنوع متشر شده توسط بانک مرکزی کنیا ) CBK,2010 ) 6 اداره می شود. در دوره سه
ماهه منتهی به 01 سپتامبر سال 0101 ، بخش بانکداری 0. بانک تجاری، 0 شرکت مالی وام مسکن، 0
موسسه سپرده گذاری مالی خرد، 0 دفتر نمایندگی بانک های خارجی و 000 مبادله بورس خارجی در کنیا را در
بر گرفت. بخش ثبت شده بانکداری کنیا عملکرد را بهبود داد چون با اندازه دارائی های نشان داده شده است که
000 تریلیاردی Ksh ، وام و ارزش پیشرفت Ksh 828 میلیاردی، سرمایه Ksh 000 تریلیاردی و سود قبل
مالیات Ksh 000 . میلیاردی در 01 سپتامبر سال 0101 را به عهده گرفته بود. بطور مشابه، تعداد مشتریان
بانک برای حساب های سپرده در Ksh 0000 میلیونی با یک شعبه شبکه ای 00101 قرارگرفته است. بانک ها در .
این صنعت استراتژی های تبلیغاتی مختلفی را بکار بردند تا در این صنعت که خیلی رقابتی شده است رقابت
کنند. بانک صاحبان سرمایه تبلیغات چاپی منظمی در رسانه های الکترونیک و چاپی، بازاریابی تلفنی و بازاریابی
مستقیم استفاده می کند تا محصولات اش )بانک صاحبان سرمایه، 0101 ( را تبلیغ کند. شاخص محبوبیت
رسانه ای ) MPI ( بانک تجاری کنیا ) KCB ( تغییر مثبت . 0000 درصدی بیش از 00.081 در سال 0118 به
00001 . در زمان شرایط معادله ارزشی تبلیغاتی اش ) AVE ( داشت که افزایش کل . 00 .. درصدی در سال
0118 از Ksh 0 درسال 0118 به .. کل 08080111 Ksh ( 080 میلیونی در سال 0118 KCB,2009 ( بود.
بانک ملی کنیا با مسئولیت محدود (NBK) در 08 ژوئن سال 0808 ثبت شده است و بطور رسمی در
پنجشنبه . 0 نوامبر سال 0808 افتتاح شد. هدف این بود تا کنیایی ها به خدمات بانکی دسترسی داشته باشند
و روی اقتصادشان بعد از استقلال سال 0800 کنترل داشته باشند. این بانک به عنوان یک بانک بومی رشد پیدا
کرد تصویری که تا به امروز ارزشمند است. مخارج استراتژی تبلیغاتی توسط بانک ملی کنیا با مسئولیت محدود -
در حال حاضر 011 میلیون Ksh است اما نگرانی هایی وجود دارد اگر آنها عملکرد بانک را تحت تاثیر قرار
5 Kimeu,2008
6 Central Bank of Kenya
دهند. بانک ملی کنیا استراتژی تبلیغاتی سلطه جویانه در سال 0110 را با مخارج سالیانه تقریبی 81 میلیون
Ksh آغاز کرده است. این بودجه زمانی مخارج سالیانه تبلیغات Ksh 011 میلیونی را افزایش داده است
( NBK,2007 (. تبلیغات موثر خدمات مالی ضروری است چون خدمات محصولات نامحسوس و غیر قابل لمس
هستند. بعلاوه، خیلی از افراد نمی توانند بین خدمات بانک های مختلف فرق قائل شوند، و آنها اغلب از دامنه
گسترده خدمات مالی مختلف موجود اطلاع ندارند 7 . برخلاف مخارج استراتژی های تبلیغاتی بانک ملی کنیا، هیچ
مدرک قابل لمسی از بهبود عملکرد وجود ندارد که این استراتژی ها را تحت تاثیر قرار دهد و در همان زمان
اطلاعات کافی درباره سهم استراتژی های تبلیغاتی در عملکرد بانک موجود نیست. مقالات پیشنهاد می کند که
مطالعه محدودی درباره تاثیر استراتژی های عملکرد بانک وجود دارد.

تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها
تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها
محصول: تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها
تاریخ به روزرسانی: 1396/1/23
قیمت: 10,000 تومان
حجم فایل: 874 کیلوبایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تاثیر استراتژی های تبلیغاتی بر عملکرد بانک ها نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: استراتژی های تبلیغاتی ، عملکرد بانک ، کنیا ، نمونه گیری ، توصیفی ، ماهیت رابطه بین عملکرد و استراتژی های ارتقای ، بازاريابي
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی