مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی

مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1.1 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 12,000 تومان

معرفی محصول:

دانلود اصل مقاله انگلیسی در 20 صفحه
دانلود ترجمه  فارسی به صورت فایل پی دی اف و وورد در 20 صفحه


فصل 20 مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی
معیارهای عملکرد و کنترل تولید JIT
بعلاوه مشاهدات شخصی، مدیران معیارهای مالی و غیرمالی را برای ارزیابی و کنترل تولید JIT بکار می برند.
ما این معیارها را توصیف می کنیم و تاثیری که سیستم های JIT انتظار دارند روی این معیارها داشته باشد
را نشان می دهیم.
.1 میانگین ÷ معیارهای عملکرد مالی، مثل نسبت گردش معاملات دارائی )هزینه کالای فروخته شده
دارائی(، که پیش بینی می شود افزایش پیدا می کند
.2 معیارهای عملکرد غیرمالی موجودی، کیفیت و زمان مانند زیر:
 تعداد روزهای دارائی موجود در انبار، انتظار می رود کاهش داشته باشد
 واحدهای تولید شده هر ساعت، انتظار می رود افزایش داشته باشد
 تعداد واحدهای اسقاطی یا نیاز به کار دوباره
، انتظار می رود کاهش داشته باشد
تعداد کل واحدهای شروع شده و کامل شده
 زمان چرخه تولید، انتظار می رود کاهش پیدا کند
 زمان برپایی کلی برای ماشین ها
، انتظار می رود کاهش داشته باشد
زمانی کلی تولید
مشاهدات شخصی و معیارهای عملکرد غیر مالی خیلی بموقع، حسی ایجاد می شود، و معیارهای عملکرد
تولید به آسانی درک می شود. بازخورد سریع و معنادار مهم است چون فقدان موجودی در یک سیستم پر
تقاضا پیدا کردن و حل کردن خیلی سریع مشکل را ضروری می سازد. معیارهای JIT هم می تواند به چهار
بعد کارت امتیاز تراز شرکت ثبت شود )مالی، مشتری، فرایند تجاری درونی و یادگیری و رشد(. این
استدلال مانند زیر است: کارمندان خوب تربیت شده و چند مهارتی )معیارهای رشد و یادگیری( فرایندهای
تجاری درونی را بهبود می دهند و با دارائی قبلی، کیفیت و معیارهای زمانی اندازه گیری می شوند. چون
عملکرد عملی بهبود پیدا می کند، رضایت مشتری هم به علت انعطاف پذیری بیشتر، پاسخدهی، و نتایج
کیفی در عملکرد مالی بهتر در خرید کمتر؛ نگهداری موجودی و هزینه های کیفیت و درآمد بیشتر افزایش
پیدا می کند.
1 INVENTORY MANAGEMENT
تاثیر سیستم های JIT بر هزینه یابی محصول
با کاهش جابه جایی مواد، انبارداری و نظارت، سیستم های JIT هزینه های سربار را کاهش می دهند.
سیستم های JIT هم در پیگیری مستقیم مقداری از هزینه ها که معمولا به عنوان غیر مستقیم طبقه بندی
می شوند کمک می کنند. برای مثال، استفاده از خانه های تولید این مسئله را مقرون به صرفه می کند تا جا به
جایی مواد را دنبال کنند و هزینه های عملکرد ماشین برای محصولات ویژه با خانواده های محصول در این
خانه ها تولید می شود. پس این هزینه ها هزینه های مستقیم این محصولات می شوند. همچنین، استفاده از
کارگران چند مهارتی در این خانه ها امکان تنظیم هزینه، نگهداری و نظارت کیفی را فراهم می کند تا به
عنوان هزینه مستقیم دنبال شود. این تغییرات برخی شرکت ها را با استفاده از JIT به فعالیت وا می دارد تا
روش های ساده شده هزینه یابی محصولات که با محصولات JIT جفت می شود را بپذیرد و هزینه کمتری
8 و 17 توصیف شده است. ما ،7 ، برای کار کردن به نسبت سیستم های هزینه یابی سنتی دارند و در فصل 4
دوتا از این روش ها را بعد آزمایش می کنیم: هزینه یابی بکفلاش 2 و حسابداری ناب.
هزینه یابی بکفلاش
تولید کارخانه ها در خانه ها، نقص ها و زمان چرخه تولید را کاهش می دهد و تحویل به موقع مواد را تضمین
می کند و خرید، تولید و فروش را ممکن می کند تا ترتیب سریع با حداقل موجودی روی دهد. فقدان
موجودی انتخاب فرضیه های جریان هزینه ) مثل میانگین سنجش، یا به ترتیب ورود( یا روش های هزینه یابی
موجودی )مثل جذب یا متغیرهای هزینه یابی( را غیر مهم می کند: همه هزینه های تولید دوره حسابداری
مستقیما نسبت به هزینه فروش کالاها جریان دارد. تبدیل سریع مواد مستقیم به کالاهای تمام شده که فورا
خیلی ساده در این سیستم هزینه یابی فروخته می شود.
سیستم های هزینه یابی استاندارد یا نرمال ساده شده
8 و 17 ( از پیگیری مداوم سود می برند که ،7 ، سیستم های هزینه یابی استاندارد یا نرمال ساده شده )فصل 4
یک سیستم هزینه یابی است که ثبت دفتری با همان ترتیب مثل خرید واقعی و پیشرفت در تولید روی
می دهد. هزینه ها مداوم پیگیری می شوند چون محصولات از هریک از چهار مرحله زیر می گذرند:

مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی
مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی
محصول: مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی
تاریخ به روزرسانی: 1396/1/23
قیمت: 12,000 تومان
حجم فایل: 1.1 مگابایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مدیریت موجودی 1 ، درست بموقع، و روش های ساده شده هزینه یابی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: معاملات دارائي ، عملكرد ، هزينه يابي ، موجودي ، مديريت ، تاثير سيستم هاي JIT ، هزينه يابي ، هزينه يابي بكفلاش ، مواد مستقيم
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی