سازمان با دو مدل ترکیبیی تراز  خود ترمیمی و  شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پ

سازمان با دو مدل ترکیبیی تراز خود ترمیمی و شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پ

فروشنده: easydownlod
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 1 مگابایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:

دانلود اصل مقاله انگلیسی در 19 صفحه
دانلود ترجمه  فارسی به صورت فایل پی دی اف و وورد در 23 صفحه

سازمان با دو مدل ترکیبیی
تراز  خود ترمیمی و  شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پذیر پایدار


Peter A.C. Smith


رهبری پیوسته Inc، برچین، کانادا،


Carol Ann Sharicz


کالج مطالعات تخصصی، دانشگاه شمال شرقی، بوستون


ماساچوست، ایالات متحده


چکیده:


هدف- هدف این مقاله کمک به سازمان‌ها برای سازماندهی مجدد به عنوان سازمان‌های با دو مدل ترکیبیی است تا به پایداری در دنیای کسب وکار خیلی پیچیده امروز برسند.


طرح/روش‌شناختی/رویکرد-این مقاله مفهومی و براساس مقالات مربوط، تجربه و تحقیقات نویسنده است.


یافته‌ها- با وجودی که شبکه‌های خودسازمانده انعطاف‌پذیر حالت طبیعی انسانی هستند، در بیشتر سازمان‌ها "سازماندهی" مستلزم فرایند خودترمیمی است. این فرایند، سازمان باز انعطاف‌پذیر ایجاد نمی‌کند که برای موفقیت در دنیای کسب وکار امروز لازم است. زمانی که خودترمیمی صورت می‌گیرد، اجتماعی شدن غیررسمی در شبکه‌های میان فردی سازمان روی می‌دهد. طبق شرایط حمایتی، این مسئله منجر به رشد و توسعه سازمان با دو مدل ترکیبیی می شود جاییکه یک یا بیشتر از یک سیستم باز ممکن است ظهور کند و همزیستی با هم در سیستم خود ترمیمی بروز می‌کند؛ این سیستم‌های باز شبکه‌های انعطاف پذیر و سیستم سازگار پیچیده را شامل می‌شود. سازمان با دو مدل ترکیبیی با تعادل مقدار معین سازمان در مقابل مقدار معین ناپایداری به پایداری می‌رسد، منجر به پیش‌بینی پذیری با  بی‌نظمی، و برنامه ریزی استراتژی طولانی مدت می شود که از طریق خیلی از فعالیت‌ها کوتاه مدت یک جا بدست می‌آید.


محدودیت‌های تحقیق/دلایل- تحقیقات بیشتر مطالعه تجربی بیشتر سازمان‌ها با دو مدل ترکیبی، رشد و توسعه و خصوصیات‌اش را آزمایش و بررسی خواهد کرد.


دلایل عملی- این سیستم‌ها که سازمان کسب و کار را حالا احاطه کرده‌اند برای آینده قابل پیش‌بینی خیلی پویا، رقابتی و از نظر اجتماعی مجزا هستند، و تقاضای یک شکل سازمانی جدید و شایسته را دارند که فقط ممکن است با سازمان دو مدل ترکیبی براساس یک سیستم باز نمایش داده شوند. این مقاله توصیف می‌کند چگونه یک سازمان می‌تواند برای اینکه سازمان با دو مدل ترکیبی شود دوباره بازسازی شود.


دلایل اجتماعی- این مقاله باید به بهبود کیفیت کار-زندگی و ساختار سازمانی کمک کند.


اصالت/ارزش- این مقاله یک فرم جدید سازمانی را توصیف می‌کند که برای پیشرفت مفاهیم کسب وکار پیچیده امروز طراحی شده است.


لغات کلیدی- سازمان با دو مدل ترکیبی، خودترمیمی، شبکه خود سازمانده، سیستم سازگار پیچیده، پایداری، توسعه پایدار، شبکه‌های اجتماعی


نوع مقاله: مقاله مفهومی


مهمترین چیز در سازمان الگوهای تعاملات است[1].


مقدمه


شبکه‌های اجتماعی خود سازمانده انعطاف‌پذیر حالت طبیعی انسانی  است، و یک شخص ممکن است خیلی عادی  متعلق به برخی یا تعدادی در یک زمان معین باشند. بنابراین شبکه‌های اجتماعی انعطاف پذیر سابقه، و محیطی در حال پیشرفت برای سازماندهی هر سازمان هستند؛ هرچند چنین شبکه‌هایی بطور رسمی در بیشتر سازمان‌ها تایید شده‌اند. سازماندهی از مفهوم هدف ریشه گرفته و در بین تعدادی یا همه اعضای یک یا چند سازمان تکامل می‌یابد. برای مثال، به سادگی حل یک مسئله در یک گروه از طریق فرایندهای خودسازمانده همیشه  باعث ظهور یک یا چند رهبر خواهد شد که از ساختار مدیریتی هستند؛ بعد با حمایت اعضای دیگر شبکه این رهبران ساختارهای اجتماعی بیشتری را سازماندهی می‌کنند تا وظایف و کارها را انجام دهند.


با وجودی که شبکه‌ها می‌توانند تولید نتایج موفقیت‌آمیز را سازماندهی کنند، در کسب و کارهای عمومی یا خصوصی سازماندهی معمولا به معنای سلسه مراتب ساختاری برای ایجاد رهبری ارشد با کنترل پایین رونده بین سلسه مراتب سطح انتظارات است که سیاست‌های کامل رهبری اطاعت دنبال کنندگان را به همراه خواهد داشت. محصول جانبی چنین فعالیتی این است که جامعه رهبری به بقاء خود در کوتاه و بلند مدت نائل خواهد آمد و همزمان به "قدرت بیش از حد" دست می‌یابد[2]. این نوع قدرت در یک سازمان قرار داده شده است. لوارنس و همکاران (2005) اشاره کردند که این سیستم سیستماتیک با بررسی این مسئله آغاز می‌شود که ایده‌های جدید به داخل سازمان انتقال داده خواهد شد.


در هزاره گذشته، چنین رفتارهای ساختاری احتیاجات سیستم‌های پیرامون خود را برآورده می‌کند، مثلا، محیط‌های کسب و کار با رقابت ضعیف خیلی ساختاری و جوامع منظم آن دوره. به عبارت دیگر، این موقعیت سازگار با قانون اشبی[3] و شرایط گوناگون بود[4]، که به موجب آن درجه پایین پیچیدگی درونی سازمان که پایدار بود فقط برای غلبه به پیچیدگی کسب و کار محیط بیرونی پایین تا متوسط کافی بود. هرچند این سیستم‌ها که سازمان را در دنیای کسب و کار پیچیده امروز احاطه کرده‌اند خیلی پویا، رقابتی و از نظر اجتماعی فردگرا هستند، و رفتارهایی را طلب می‌کنند که ممکن است فقط توسط یک سازمان براساس یک سیستم با پیچیدگی درونی بالا ایجاد شود- که به آسانی در سازمان سلسله مراتبی بدست آوردنی نیست.


در بخش‌های بعدی جزئیات بیشتری درباره تئوری مناسب مربوط به سازمان بسته سلسله مراتبی معمولی و سازمان‌های باز انعطاف پذیرتر بیان خواهیم کرد که برای موفقیت در دنیای کسب و کار امروز لازم هستند. به صورت طنز، میله سی (1991) استدلال کرد که پیچیدگی مناسب‌تر در سطوح پایین‌تر، پیچیدگی ساده‌تر نیاز به سطوح بالاتر بعدی دارد. به عبارت دیگر، این سطوح پایین مقداری از آزادی سیستم را از بین می‌برد و شغل‌های سطوح بالاتر را آسان‌تر می‌کند. در این راستا، ما درباره معنای عملی بحث خواهیم کرد تا آنچه ما سازمان با دو مدل ترکیبی می‌نامیم را توسعه و حفظ کنیم، سازمان جایی که هم سلسله مراتب سازمانی و هم شبکه‌های اجتماعی پویای انعطاف پذیر با هم وجود دارند و با هم پیشرفت می‌کنند تا شایستگی سازمانی مناسب با محیط کسب و کار عادی جدید را فراهم کند. این رشد و توسعه شامل ایجاد یک هسته  مرکزی مفاهیم کسب وکار و هنجارهای اجتماعی (مجذوب کننده) می‌شود تا توسط کارکنان شبکه‌ها در همه سطوح (شبکه پیوسته) اصلاح و استفاده شود و سازمان را با روشی پویا و با معرفی حیطه تعاملات شکل دهد که گفتگوی بین  همه شبکه‌های اجتماعی مهم به علاوه افراد مهم را تسهیل کند. بالاخره فرایند انجام گفتگو و برنامه‌ریزی براساس رضایت متقابل توصیف شده است.


[1] Ollhoff and Walcheski, 2002, p. 54
[2] Lawrence et al., 2005
[3] Ashby’s law
[4] Ashby, 1964سازمان با دو مدل ترکیبیی تراز  خود ترمیمی و  شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پ
سازمان با دو مدل ترکیبیی تراز  خود ترمیمی و  شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پ
محصول: سازمان با دو مدل ترکیبیی تراز خود ترمیمی و شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پ
تاریخ به روزرسانی: 1396/2/1
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 1 مگابایت
فروشنده: easydownlod
تلفن فروشنده: 09397131288
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره سازمان با دو مدل ترکیبیی تراز خود ترمیمی و شبکه‌های اجتماعی انعطاف‌پ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: سازمان با دو مدل ترکیبی ، خودترمیمی ، شبکه خود سازمانده ، سیستم سازگار پیچیده ، پایداری ، توسعه پایدار ، شبکه‌های اجتماعی
پشتیبانی: easydownlod
09397131288
پشتیبانی
پشتیبانی