مقاله اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران

مقاله اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران

فروشنده: ایران دانلود
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 45 کیلوبایت
قیمت: 25,000 تومان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: WORD

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران کولیت اولسروز بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران کولیت اولسروز بودند که در سال 1397 به کلینیک گوارش بیمارستان نفت اهواز مراجعه کرده بودند. از میان بیماران کولیت اولسروز یا کولیت زخمی تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به صورت تصادفی در دو آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه معنای زندگی استیگر و همکاران و مقیاس احساس کهتری استرانو و دیسکون استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. برای تجزیه و تحلیل دادها از مدل تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) و تحلیل کواریانس یک راهه در متن مانکوا استفاده شد. نتایج به دست آمده در سطح معناداری 0/50 نشان داد. که درمان مبتنی. بر پذیرش و تعهد باعث افزایش حیات و کاهش احساس کهتری در آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است.

بیماران کولیت اولسروز

بیماری کولیت اولسراتیو از جمله بیماری های گوارشی است که نقش عوامل روانشناختی در سیر بالینی کیفیت حیات مبتلایان مورد بررسی قرار گرفته. افراد مبتلا به کولیت اولسراتیو معمولا از افت کیفیت زندگی محسوسی رنج میبرند که اغلب به خاطر دوره های عود غیر قابل پیش بینی و همچنین نوسانات زیاد در شدت علایم جسمانی بیماری است. از جمله متغیرهای موثر در حیات افراد معنای زندگی است، چنانچه فردی نتواند معنایی در زندگی خویش بیابد، احساس پوچی و ناامیدی به او دست می دهد و احساس ملامت، خستگی و فشارهای روانی تمام وجودش را در بر می گیرد.

روش تحقیق بیماران کولیت اولسروز

مدل پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران کولیت اولسروز بودند که به کلینیک گوارش بیمارستان نفت اهواز مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش شامل30 نفر از بیماران کولیت اولسروز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15) نفر و کنترل (15) نفر قرار گرفتند.

کلید واژه ها:

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، احساس کهتری، بیماران کولیت اولسروز.


منابع:

  • ایزدی، راضیه و عابدی، محمدرضا (1397). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. انتشارات جنگل، چاپ سوم.
  • بخشایش، علیرضا و آبیاری، فاطمه (1394). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر زندگی و میزان استرس ادراک شده زنان در شرف طلاق استان یزد. سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری، تهران.
  • جعفری، عیسی (1394). پیشبینی کننده های معنوی سلامت روان پرستاران (نقش معنا در زندگی، بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی)، مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره سیزدهم، شماره 73، صص 676-684.
  • راسخی، محمد، میرزاییان، بهرام و عابدینی، محمود (1397). اثربخشی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر زندگی در بیماران مبتلا به سردرد مزمن. ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران.

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: WORD

مقاله اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران
محصول: مقاله اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران
تاریخ به روزرسانی: 1402/8/3
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 45 کیلوبایت
فروشنده: ایران دانلود
تلفن فروشنده: 09358220621
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، معنای زندگی ، احساس کهتری ، بیماران کولیت اولسروز ، دانلود فایل وورد مقاله اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس کهتری بیماران
پشتیبانی: ایران دانلود
09358220621
پشتیبانی
پشتیبانی