مقاله اثر بخشی عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان

مقاله اثر بخشی عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان

فروشنده: ایران دانلود
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 65 کیلوبایت
قیمت: 25,000 تومان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: WORD

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ایلام انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ایلام می باشند که در 35 مدرسه مشغول به تحصیل هستند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ایی و فرمول کوکران حجم نمونه برابر 374 نفر بدست آمد برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی اضطراب آزمون ساراسون(1950)و عملکرد آموزشی هوی و فیلدمن (1998) استفاده گردید که پایایی و روایی هر دو پرسشنامه در این تحقیق مورد تایید قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که بین مولفه های روحیه، پشتیبانی منایع، ساخت دهی و تاکیدات علمی با اضطراب دانش آموزان رابطه منفی و معنا دار وجود دارد که متغیرهای روحیه، پشتیبانی منابع و ساخت دهی، 32 درصد از واریانس اضطراب دانش آموز را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها:

اضطراب، عملکرد آموزشی، دانش آموزان


منابع:

  • استیپک، دیبور اجی(1385 ) انگیزش. برای یادگیر ی (ترجمه رمضان زاده و نرجس عموئی). تهران : دنیای پژوهش (تاریخ انتشار به زبان اصلی1950)
  • پینتریچ، پال آر. شانگ. دیل اچ (1386). انگیزش در تعلیم و تربیت (ترجمه مهرناز شهرآرایی ) تهران :نشرعلم(تاریخ انتشارات به زبان اصلی 2002)
  • خطیبی منش، علی (1381). مقایسه میزان کارآیی معلمین جذب شده از نهضت سواد آموزی با سایر معلمین مقطع ابتدایی منطقه داورزن شهر سبزوار، کارشناسی تحقیقات آموزش و پرورش خراسان رضوی.

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: WORD

مقاله اثر بخشی عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان
محصول: مقاله اثر بخشی عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان
تاریخ به روزرسانی: 1402/8/3
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 65 کیلوبایت
فروشنده: ایران دانلود
تلفن فروشنده: 09358220621
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله اثر بخشی عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: اضطراب ، عملکرد آموزشی ، دانش آموزان ، دانلود فایل وورد مقاله اثر بخشی عملکرد آموزشی بر اضطراب دانش آموزان
پشتیبانی: ایران دانلود
09358220621
پشتیبانی
پشتیبانی