مقاله اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان

مقاله اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان

فروشنده: ایران دانلود
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 54 کیلوبایت
قیمت: 25,000 تومان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 15 فرمت فایل: WORD

چکیده:

مقدمه: استرس اکسیداتیو، یکی از شاخص هایی است که در طی زایمان زودرس و همچنین بیماری های قلبی-عروقی تغییر می یابد. عوامل متعددی بر این شاخص مؤثر هستند، از اینرو مطالعه حاضر با هدف بررسی 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخص های استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از جراحی گرافت عروق کرونری (CABG) انجام شد.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1398 بر روی 21 زن با زایمان زودرس دارای سابقه جراحی گرافت. عروق کرونر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شد. پس از تخصیص تصادفی، از نمونه ها خون گرفته شد و سپس گروه مداخله 24 جلسه تمرین ورزشی تناوبی را انجام دادند و گروه کنترل زندگی عادی خود را می گذراندند. قبل و بعد از مداخله سطوح 8-هیدروکسی 2-دی اکسی گوانوزین سرمی و 8-هیدروکسی 2-دی اکسی گوانوزین ادراری اندازه گیری شد. تجزیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های آماری شاپیروویلک، تی دانشجویی و تی مستقل انجام شد. میزان p کمتر از 0/50 معنادار در نظر گرفته شد.

یافته ها: اثر برنامه تمرینات ورزشی تناوبی در گروه مداخله موجب ایجاد اختلافات معنادار نسبت به قبل از ورزش در غلظت 8-هیدروکسی 2-دی اکسی گوانوزین سرمی (0/003 =p) و ادراری (0/003 =p) شد.

نتیجه گیری: انجام ورزش های تناوبی در زنان با سابقه زایمان زودرس که تحت عمل جراحی گرافت عروق کرونر قرار گرفته اند، میتواند موجب تغییر در شاخص استرس اکسیداتیو گردد.

هدف از تمرین تناوبی بر شاخص های استرس اکسیداتیو

هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان زودرس پس از گرافت عروق کرونری بود. در سال های اخیر تحقیقات زیادی پیرامون کاهش بیماری های قلبی عروقی و عوامل مستعد کننده آن انجام شده است. در تازه ترین تحقیقات، استرس اکسیداتیو و شاخصهای آن بهعنوان عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی عروقی و همچنین وخیم تر نمودن این بیماری ها بیشتر از سایرین مورد توجه قرار گرفته است و راه هایی جهت بهبود این شاخصها از جمله ورزشی تناوبی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در مطالعه حاضر تأثیر 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی برای بیماران پس از گرافت عروق کرونر انجام شد و تغییرات محسوس و معناداری در وضعیتهای شاخص توده بدنی، درصد چربی بدن و شاخص های استرس اکسیداتیو مشاهده شد.

انجام ورزش های تناوبی بر استرس اکسیداتیو زنان

پینهو و همکاران(2010) در مطالعه خود گزارش کردند که انجام ورزشهای تناوبی پس از جراحی گرافت عروق کرونری (CABG) در افرادی که ریسک فاکتورهای آن را دارند، موجب بهبود در شاخصهای استرس اکسیداتیو میشود و انجام آن را برای زنان مستعد بیماریهای قلبی پیشنهاد کردند.

از آنجایی که افزایش سن موجب بدتر شدن وضعیت بیماری در زنان از جمله بیماری های قلبی- عروقی می گردد و زنانی که زودتر از موعد مقرر زایمان نموده اند، دارای سطوح بالایی از استرس اکسیداتیو هستند و از طرف دیگر جراحی گرافت عروق کرونری قلب به عنوان اصلی ترین درمان در بیمارانی که عروق کرونر آنها دچار گرفتگی شده است شناخته شده است و انتظار میرود وضعیت بیماران پس از گرافت عروق کرونر با بهبود چشمگیری همراه باشد، حال آنکه مشاهده میشود عده زیادی از این بیماران، پس از گرافت عروق کرونر همچنان مشکلات عدیده ای دارند؛ از این رو پیشگیری از بدتر شدن وضعیت بیماران پس از عمل جراحی، جزئی از روند تکمیلی درمان است.

کلید واژه ها:

استرس اکسیداتیو، تمرین تناوبی، زایمان زودرس، گرافت عروق کرونر، تمرین مقاومتی

منابع:

Aghamohammadi D, Mehdinavaz Aghdam A, Khanbabayi Gol M. Prevalence of Infections Associated with Port and Predisposing Factors in Women with Common Cancers Under Chemotherapy Referred to Hospitals in Tabriz in 2015. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 21(11):7-13.

Khanbabaei Gol M, Mobaraki-Asl N, Ghavami Z, Zharfi M, Mehdinavaz Aghdam A. Sexual Violence against Mastectomy Women Improved from Breast Cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(5):52-60.

Khanbabaei Gol M, Rezvani F, Ghavami Z, Mobaraki-Asl N. Prevalence of neuropathic pain and factors affecting sleep quality in women with breast cancer after radiotherapy. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(6):46-53.

El-Hashimi D, Gorey KM. Yoga-specific enhancement of quality of life among women with breast cancer: Systematic review and exploratory meta-analysis of randomized controlled trials. J Evid Based Integr Med 2019; 24:2515690X19828325.

Khanbabaei Gol M, Aghamohammadi D. Effect of intravenous infusion of magnesium sulfate on opioid use and hemodynamic status after hysterectomy: double-blind clinical trial. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(7):32-38.

Montazer M, Hadadi Z, Ghavami Z, Khanbabaei Gol M. Relationship of Body Mass Index with Chronic Pain after Breast Surgery in Women with Breast Cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(8):10-18.

Strzyżewski KW, Pioruńska-Stolzmann M, Majewski W, Kasprzak M, Strzyżewski W. Effect of surgical treatment on lipid peroxidation parameters and antioxidant status in the serum of patients with peripheral arterial disease. Dis Markers 2013; 35(6):647-52.

Engin KN, Yemişci B, Yiğit U, Ağaçhan A, Coşkun C. Variability of serum oxidative stress biomarkers relative to biochemical data and clinical parameters of glaucoma patients. Mol Vis 2010; 16:1260-71.


زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 15 فرمت فایل: WORD

مقاله اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان
محصول: مقاله اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان
تاریخ به روزرسانی: 1402/8/3
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 54 کیلوبایت
فروشنده: ایران دانلود
تلفن فروشنده: 09358220621
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: استرس اکسیداتیو ، تمرین تناوبی ، زایمان زودرس ، گرافت عروق کرونر ، تمرین مقاومتی ، دانلود فایل وورد مقاله اثر هشت هفته تمرین ورزشی تناوبی بر شاخصهای استرس اکسیداتیو زنان با زایمان
پشتیبانی: ایران دانلود
09358220621
پشتیبانی
پشتیبانی