مقاله اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌‌های بازرگانی

مقاله اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌‌های بازرگانی

فروشنده: ایران دانلود
روش تحویل: لینک دانلود فایل
حجم فایل: 173 کیلوبایت
قیمت: 25,000 تومان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 20,000 تومان

معرفی محصول:

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 23 فرمت فایل: WORD

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی راهکارهای توسعه زنجیره ارزش در تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد.سؤالات و فرضیه های پژوهش بر مبنای مدل پورتر در بسط فعالیت های زنجیره ارزش است. در مدل پورتر، فعالیت های سازمان، به دو بخش اصلی و حمایتی (پشتیبان) طبقه بندی شده است. فعالیت های اصلی سبب ارتقای ارزش محصول میشود و فعالیت های حمایتی از فعالیت های اصلی حمایت می کنند.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی-همبستگی بوده و از ابزار پرسشنامه در قالب مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات پژوهش از نرم افزار SPSS و PLS، استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 134 نفر از مدیران تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند می باشد. نتایج این پژوهش بیان می دارد که، فعالیت های زنجیره ارزش بر ارزش افزوده اقتصادی تعاونی های بازرگانی شهرستان بیرجند تأثیرگذار است.

زنجیره ارزش

زنجیره ارزش ابزاری است که به وسیله آن امکان برخورد سیستماتیک با تمام حوزه های کاری یک بنگاه فراهم شده و با تجزیه و تحلیل رفتار این حوزه های کاری می توان هر حوزه را در ارتباط با مزیت های رقابتی و عملکردی (کم کردن هزینه و بهبود کیفیت خروجی) در کل سازمان ارزیابی کرد.بنابراین می توان نتیجه گرفت بکارگیری مفهوم زنجیره ارزش منجر به شکل گیری نگاه یکپارچه به فعالیت ها و وظایف مختلف و به تبع آن منابع سازمان میگردد. این امر کمک می نماید که منابع سازمان در جهت مزیت های سازمان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرند.

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مدل پورتر

بسیاری از صاحب نظران و محققان مباحث مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک معتقدند که در انتخاب یک استراتژی رقابتی، دو موضوع کلیدی بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

تجزیه و تحلیل صنعتی که شرکت در آن رقابت می کند.یا به عبارت دیگر، جذابیت صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند. جذابیت یک صنعت براساس دورنمای سودآوری بلند مدت مورد سنجش قرار می گیرد.

تجزیه و تحلیل مجموعه عواملی که موقعیت رقابتی شرکت را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی ماندگار، تحت تاثیر قرار می دهند. این مجموعه عوامل تحت عنوان فاکتورهای درون سازمانی معرفی می شوند.

کلید واژه ها:

تعاون، ارزش اقتصادی، بازرگانی


منابع

  • ابراهیمی، علیرضا. تعاونی ها: مبانی و ویژگی ها. روزنامه ایران، سال سیزدهم، شماره 3623،ص 8. 1386.
  • احمدوند، عبدالصمد. سیستم مدیریت یکپارچه (HSE) تضمین کیفیت تامین کنندگان و پیمانکار 1387.
  • استرکی، مرضیه. حسابداری مدیریت. ارائه شده در همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت. دورود 1389.
  • اسداله، هوشنگ؛ ماکویی، احمد؛ شاهرودی، کامبیز. مدلسازی زنجیره ارزش در صنعت خودرو ایران به منظور دستیابی به استراتژی رهبری هزینه. دانش مدیریت. شماره 41. صص40 -3. 1384.
  • بحرینی، کیومرث؛ هوشنگی، مهدی. بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان. آینده پژوهی مدیریت ( پژوهشهای مدیریت(. دوره بیستم. شماره83، صص 120 -99. 1388.
  • حسنی، حسن. حقوق تعاون و حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر میزان1392.

زبان مقاله: فارسی تعداد صفحات: 23 فرمت فایل: WORD

مقاله اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌‌های بازرگانی
محصول: مقاله اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌‌های بازرگانی
تاریخ به روزرسانی: 1402/8/3
قیمت: 20,000 تومان
حجم فایل: 173 کیلوبایت
فروشنده: ایران دانلود
تلفن فروشنده: 09358220621
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مقاله اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌‌های بازرگانی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: تعاون ، ارزش اقتصادی ، بازرگانی ، دانلود فایل وورد مقاله اثرات اقتصادی زنجیره ارزش بر تعاونی‌‌های بازرگانی
پشتیبانی: ایران دانلود
09358220621
پشتیبانی
پشتیبانی